Përmbledhje e politikave - Të gjithë fëmijët regjistrohen, vijojnë dhe përfundojnë arsimin- - Kosovë UNICEF 2014 - 13 tabel. 30 cm.

Të botuara në: Shqip (6 egzemplarë), Anglisht (3 egzemplarë).


Edukim

37

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës