Artikuj dhe studime për letërsinë e Rilindjes e të Pavarsisë - Tiranë Libri Shkollor 1979 - 259 p. 20 cm.


Letërsi Shqipe--Kritikë Letrare

821.18.09

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës