000 nam a22 7a 4500
999 _c981
_d981
003 OSt
005 20170222141554.0
008 170222b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
040 _cAAB
080 _a821.18
100 _9855
_aNoli, Fan S
245 _aVepra 4 - Shkrime historike
260 _aTiranë
_c1989
300 _a667 p.
_c24 cm.
650 0 _9166
_aLetërsi Shqipe
942 _2udc
_cBOOK