000 nam a22 7a 4500
999 _c83
_d83
003 OSt
005 20170216143936.0
008 170216b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
020 _a999276340x
040 _cAAB
080 _a341.7
100 _987
_aKissinger, Henry
245 _aDiplomacia
260 _aTiranë
_bSHB e Lidhjes së Shkrimtarëve
_c1999
300 _a914 p.
_bilustr. fotografi
_c20 cm
650 0 _940
_aDiplomaci
_xDiplomatic Law
942 _2udc
_cBOOK