000 nam a22 7a 4500
999 _c7455
_d7455
003 OSt
005 20180531115027.0
008 180531b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
020 _a 9789951494540
040 _cAAB
041 _halb eng
080 _a341(063) : 343.98(063) : 06(496.51)"2015"
245 _aICLS 2015 : Konferencë Shkencore Ndërkombëtare : libri i abstrakteve
_corganizatorë Fakulteti Juridik, Kolegji AAB, Fakulteti për Kriminalistikë, Kriminologji e Studime të Sigurisë, Universiteti i Sarajevës
260 _aPrishtinë
_bKolegji AAB
_c2015
300 _a59, 45 p.
_c24 cm.
500 _aNë anën e kundërt të librit titulli dhe teksti paralel në gjuhën angleze.
546 _aAlbanian and English
650 0 _97
_aLaw
_xE drejat ndërkombëtare
_xKongreset dhe kuvendet -- 2015 -- Prishtinë(Kosovë)
_xKriminalistika
710 _94548
_aKolegji AAB. Fakulteti Juridik, Prishtinë
_bUniversiteti i Sarajevës. Fakulteti për Kriminalistikë, Kriminologji e Studime të Sigurisë
942 _2udc
_cBOOK