000 nam a22 7a 4500
999 _c72
_d72
003 OSt
005 20170216131825.0
008 170216b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
040 _cAAB
080 _a341.33
245 _aDisa Konventa të Hages dhe traktate të tjera
260 _aTiranë
_bKomiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq
_c2001
300 _a135 p.
_c24 cm,
650 0 _97
_aLaw
_xKonventa
_yTraktate
942 _2udc
_cBOOK