000 nam a22 7a 4500
999 _c687
_d687
003 OSt
005 20170222091814.0
008 170222b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
020 _a995140082
040 _cAAB
080 _a343 - 053.2
100 _982
_aSalihu, Ismet
245 _aE drejta penale për të mitur
260 _aPrishtinë
_bLeoprint
_c2005
300 _a175 p.
_c24 cm.
650 0 _97
_aLaw
_xPenale
942 _2udc
_cBOOK