000 nam a22 7a 4500
999 _c60
_d60
003 OSt
005 20170216110343.0
008 170216b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
040 _cAAB
080 _a341.24
245 _aRezultatet e raundit të Uruguajit mbi Negociatat shumëpalëshe tregtare
260 _aTiranë
_bMinistria e Bashkëpunimit Ekonomik dhe Tregëtisë
_c1999
300 _a555 p
_c24 cm.
650 0 _97
_aLaw
_vMarrëveshje ndërkombëtare
942 _2udc
_cBOOK