000 nam a22 7a 4500
999 _c595
_d595
003 OSt
005 20170317093237.0
008 170221b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
040 _cAAB
080 _a398
100 _9231
_aBerisha, Anton
245 _aÇështje të letërsisë gojore
260 _aPrishtinë
_bRilindja
_c1982
300 _a245 p.
_c19 cm.
500 _aNga Autori dy fjalë lexuesit 5-7 p.
504 _aIndeksi i nocioneve 239-242 p. Shënime për Autorin 243-244 p.
650 0 _9610
_aLiteraturë folklorike
942 _2udc
_cBOOK