000 nam a22 7a 4500
999 _c561
_d561
003 OSt
005 20170221145222.0
008 170221b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
040 _cAAB
080 _a398 (=18) V.1
245 _aMbledhës të hershëm të folklorit shqiptar (1935 - 1912) II
260 _aTiranë
_bInstituti i folklorit
_c1961
300 _a369 p.
_c22 cm.
500 _aParathënie 7-11 p. Shënim 14-15 p.
650 0 _9610
_aLiteraturë folklorike
942 _2udc
_cBOOK