000 nam a22 7a 4500
999 _c52
_d52
003 OSt
005 20170216100941.0
008 170216b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
020 _a951000029
040 _cAAB
080 _a341.23(091)(073.8)
100 _959
_aIsmaili, Hilmi
245 _aHistoria e shtetit dhe e së drejtës I: (Pjesa e përgjithshme)
260 _aPrishtinë
_bUniversiteti i Prishtinës, Fakulteti Juridik
_c2002
300 _a432 p.
_c24 cm.
504 _aParathënieL fq. (XV). - LiteraturaL fq. 427-431
650 0 _97
_aLaw
_vHistori e shtetit
700 _960
_aSejdiu, Fatmir
942 _2udc
_cBOOK