000 nam a22 7a 4500
999 _c5052
_d5052
003 OSt
005 20170311091343.0
008 170309b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
040 _cAAB
041 _halb
080 _a342.2
100 _93192
_aMushkolaj, Gjyljeta
245 _aKomentar - Ligji për Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës
260 _aPrishtinë
_bGIZ
_c2014
300 _a464 p.
_c25 cm.
546 _aAlbanian
650 0 _97
_aLaw
_xKomentar
700 _93193
_aMorina, Visar
700 _93194
_aLamoen, Johan Van
942 _2udc
_cBOOK