000 nam a22 7a 4500
999 _c49
_d49
003 OSt
005 20170216095618.0
008 170216b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
040 _cAAB
080 _a341.211
100 _957
_aMazrreku, Avni
245 _aSovraniteti shtetëror dhe integrimet evropiane
260 _aPrishtinë
_bUniversiteti AAB
_c2008
300 _a72 p.
_c24 cm.
500 _aLibri është në dy gjuhë: Shqip dhe Anglisht.
650 0 _97
_aLaw
_vintegrime evopiane
942 _2udc
_cBOOK