000 nam a22 7a 4500
999 _c45
_d45
003 OSt
005 20170215155449.0
008 170215b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
020 _a51401198
040 _cAAB
080 _a341.1(075.8)
100 _950
_aSahiti, Ejup
245 _aArgumentimi në procedurën penale
_b(Botim i dytë i plotësuar dhe i ndryshuar)
260 _aPrishtinë
_bUniversiteti i Prishtinës
_c2006
300 _a301 p.
_c23 cm.
650 0 _97
_aLaw
_xprocedurë penale
942 _2udc
_cBOOK