000 nam a22 7a 4500
999 _c203
_d203
003 OSt
005 20170220153807.0
008 170220b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
040 _cAAB
080 _a811.18
100 _9231
_aBerisha, Anton
245 _aShumësia kuptimore
260 _aPrishtinë
_bRilindja
_c1990
300 _a199 p.
_c20 cm.
504 _aShënime për autorin: 197- 198 p.
650 0 _9160
_aFilologji
_xGjuhësi
942 _2udc
_cBOOK