000 nam a22 7a 4500
999 _c1941
_d1941
003 OSt
005 20170227111847.0
008 170227b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
020 _a9789951882187
040 _cAAB
041 _halb
080 _a336.211.1 (496.51)
245 _aLEXLEGIS-Legjislacioni për Kadastrin - Ligjet e Aplikueshme në Kosovë
260 _aPrishtinë
_bQendra Juridike e Kosovës
_c2011
300 _a435 p.
_bIlustr.
_c17 cm.
546 _aAlbanian
650 0 _97
_aLaw
_xLigjet për Kadastrin
942 _2udc
_cBOOK