000 nam a22 7a 4500
999 _c1653
_d1653
003 OSt
005 20170224134809.0
008 170224b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
040 _cAAB
041 _halb
080 _a398.87
100 _91438
_aSyla, Fazli
245 _aKënga dhe ngjarja historike
260 _aPrishtinë
_bRilindja
_c1988
300 _a149 p.
_c22 cm.
650 0 _9610
_aFolklor
942 _2udc
_cBOOK