000 nam a22 7a 4500
999 _c1610
_d1610
003 OSt
005 20170224121902.0
008 170224b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
040 _cAAB
041 _halb
080 _a821.18
100 _91412
_aXholi, Zija
245 _aNaim Frashëri (Jeta dhe idetë)
260 _aTiranë
_bNaim Frashëri
_c1962
300 _a79 p.
_c15 cm.
546 _aalbanian
650 0 _9166
_aLetërsi Shqipe
942 _2udc
_cBOOK