000 nam a22 7a 4500
999 _c1586
_d1586
003 OSt
005 20170224115048.0
008 170224b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
040 _cAAB
041 _halb
080 _a398.23(=18)
100 _9481
_aShala, Demush
245 _aAnekdota popullore
260 _aPrishtinë
_benti i teksteve dhe i mjeteve mësimore i krahinës socialiste autonome të Kosovës
_c1981
300 _a186 p.
_c20 cm.
650 0 _9610
_aFolklor
942 _2udc
_cBOOK