000 nam a22 7a 4500
999 _c1579
_d1579
003 OSt
005 20170224114316.0
008 170224b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
040 _cAAB
041 _halb
080 _a398.8
100 _91396
_aMetaj, Ilaz
245 _aPoetika e këngës popullore
260 _aPrishtinë
_bRilindja
_c1999
300 _a144 p.
_c20 cm.
650 0 _9610
_aFolklor
942 _2udc
_cBOOK