000 nam a22 7a 4500
999 _c1205
_d1205
003 OSt
005 20170223113158.0
008 170223b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
040 _cAAB
041 _halb
080 _a821.18.09
100 _91189
_aBytyçi, Sali
245 _aLabirinteve të tekstit letrar
260 _aPrishtinë
_bSHESHI
_c2003
300 _a215 p.
_c24 cm.
650 0 _9166
_aLetërsi Shqipe
_xKritikë Letrare
942 _2udc
_cBOOK