000 nam a22 7a 4500
999 _c112
_d112
003 OSt
005 20170220115955.0
008 170220b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
020 _a9789995639150
040 _cAAB
080 _a658
100 _9119
_aRobbins, Stephen P.
245 _aBazat e menaxhimit - Koncepte dhe aplikime themelore
260 _aTiranë
_bUET Press
_c2012
300 _a675 p.
_bilustr. foto. gerafika
_c24 cm.
504 _aShënimet 594-648 f. Indeksi Alfabetik i emrave: 649-675 f.
650 0 _934
_aEkonomi
_xMenaxhim
700 _9120
_aDeCenzo, David
942 _2udc
_cBOOK