000 nam a22 7a 4500
999 _c103
_d103
003 OSt
005 20170218142012.0
008 170218b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
020 _a9789951494359
040 _cAAB
080 _a330.101.541(075.8)
100 _9108
_aLimani, Musa
245 _aMakroekonomia
260 _aPrishtinë
_bUniversiteti AAB
_c2013
270 _a Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë
_bPrishtinë
_dKosovo (Republic)
_e10 000
_m[email protected]
300 _a352 f.
_c24 cm.
504 _aIncludes bibliographical references and index. Preface 3-6 p.
650 0 _934
_aEkonomi
_vMakroekonomi
942 _2udc
_cBOOK