Robaj, Avdullah

Demokracia Parlamentare dhe shteti i së drejtës në Republikën e Shqipërisë - Prishtinë Iliria 2007 - 295 p. ilustr. 24 cm.

9789951459099


Law--administrative law

342

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës