Delikuenca e të miturve në Kosovë në periudhën 2003-2004 - Prishtinë Instituti i politikës sociale 2005 - 67 p. fotograf. 23 cm.

Literaturë e konsultuar 66 p.
Dokumente 67 p.


Law

343.22 - 053.4

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës