Daci, Nexhat

Strategjia e zhvillimit ekonomik - Prishtine Oda ekonomike e kosoves 2002 - 341 p. ilustr. 24 cm.


Ekonomi--Zhvillimi ekonomik

330. 341 (496.51)

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës