Jorgaqi, Nasho

Antologji e poezisë bashkëkohore arbëreshe - Tiranë DUDAJ 2001 - 216 P. 20 cm.

9992771925


Letërsi Shqipe

821.18(450)-1(082.2)

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës