Kuka, Ibrahim

Vendosja afariste - Prishtinë Riinvest 1997 - 207 ilustr. 24 cm.


Ekonomi--Teoria dhe metoda

334

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës