Kissinger, Henry

Diplomacia - Tiranë SHB e Lidhjes së Shkrimtarëve 1999 - 914 p. ilustr. fotografi 20 cm

999276340x


Diplomaci--Diplomatic Law

341.7

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës