Collins, Alan

Studime bashkëkohore të sigurisë - Tiranë UET Press 2009 - 514 p. 24 cm.

9789995639143


Law--Siguri

341.67

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës