Syla, Fazli

Çështje të folklorit shqiptar - Prishrinë Instituti Albanologjik 1998 - 196 p. 20 p.

Çështje të folklorit shqiptar

Parathënie: 5-7 p.
Pasqyra e lendes:197 p.


Albanian


Literatura folklorike shqiptare

398 SYLA 1998

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës