Metaj, Ilaz

Orientalizmat Shtrirja leksiko-semantike në gjuhën shqipe - Prishtinë Drenusha 2019 - 244 p. 21 cm.

Orientalizmat
Shtrirja leksiko-semantike në gjuhën shqipe

Parathënie 7-8 p.
Të dhëna për autorin 235 p.

9789951419222


Gjuha shqipe

81,374.3.18

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës