Shatri, Metë

Një gur për varrin e ushtarit që e vranë - Prishtinë Koha 2011 - 383 p. 24 cm.

Liberi eshte i botuar nga shtepia botuese Koha , ne pjesen e pasme te liberit gjeni shenime per autorin

Përmbajtja: 5-7 p.
Parathënie: 9-13 p.


Albanian

9789951417471


Histori--Histori

323.1(496.51)(092)

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës