Selimi ,Gëzim

Parimet bazë të kontabilitetit - Gostivar 2018 - 329 p. Ilustr. 30 cm.

Parimet bazë të kontabilitetit

Përmbajtja 1-6 p.
Bibliografia 328-329 p.


alb.

9786084573319


Kontabiliteti

657

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës