Omari, Luan

Çështje juridike e shoqërore - Tiranë Akademia e shkencave e Shqipërisë 2017 - 614 p. 21 cm.

Shkrime, referate, kumtesa.

Pasqyra e lëndës:611-613 p.
Shenime për autorin ne kopertinë prara librit.
Literaturë e shfrytëzuar: 610 p.


Albanian

9789928237187


E drejta penale ndërkombëtare

34(496.5)(091)

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës