Hasani, Fejzullah

Vrasja në gjendje të tronditjes së fortë mendore - Prishtinë Kolegji AAB 2019 - 169 p. 21 cm.

Liberi është i botuar në gjuhen shqipe nga shtepia botuse AAB.

Përmbajtja: 7-14 p.
Hyrja: 15-16 p.
Përfundimi: 157-161 p.Albanian

9789951494861


Kriminalistikë--Shkencat kriminalistike

343.983

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës