Salihu, Ismet

Personat e zhdukur gjatë luftës në Kosovë 1998/99 - Prishtinë Instituti për hulumtimin e krimeve të luftës 2015 - 138 p. ilustr. 21 cm.

Liberi është i botuar në gjuhen shqipe nga shtepia botuse Instituti për hulumtimin e krimeve të luftës.


Përmbajtja: 5-6 p.
Parathënia: 7-9 p.ALbanian

9789951888165


E drejta penale ndërkombëtare--Hultumtimët e luftës

341.485-058.64(496.51)

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës