Blalli,Mersel

E drejta ndërkombëtare publike - Prishtinë AAB 2019 - 256 p. 21 cm.


alb

9789951494830


Law--E drejta ndërkombëtare publike

341.1/.8(075.8)

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës