Canaj, Erjona

Lëvizja e lirë e personave në bashkimin europian - Tiranë UetPress 2014 - 252 p. 22 cm.

Parathënie: Ksenofon Krisafi: p. XV-XXII Në kopertinën e palosur fotografia me shënime për autoren dhe librin.

Bibliografia: p.239-251


alb

9789928190024


Law--Bashkimi europian -Studime krahasuese

341

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës