Tracy, Brian

Delegimi dhe Mbikqyrja - Prishtinë Damo 2013 - 99.p 21 cm.

Titulli i origjinalit: Delegation & Supervision


Albanian

9789951642125


Ekonomi--Menaxhimi

658.81

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës