Islami, Nebi

Historia dhe poetika e dramës shqiptare (1886-1996 - Libri II - Prishtinë ARTC 2003 - 277 p. ilustr.fotografi 22 cm.

Pasqyra e autorëve: fq.247-266.
Literatura profesionale shkencore: fq.273-275. Shënime për autorin: fq. 277.

Burimet dhe bibliografia e dramës fq.267-272.


alb

9951-431-00-3


Letërsi Shqipe--Historia e dramës shqipe

821.18-2(091)

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës