Çollaku, Hashim

Klinika juridike penale - Udhëzues (pjesa e parë) - Prizren Universiteti i Prizerenit 2016 - 258 p. 24 cm.

Literatura :f.277-280 Biografia e autorëve:f.281-282


alb

978-9951-707-05-3, 978-9951-707-06-0


Law--E drejta penale

343(036)

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës