F3 Kontabiliteti financiar Tekst studimi - Prishtinë Instituti AAB 2017 - 445 p. Ilustr. tabela dhe detyra 29 cm.

Përkthyes Instituti AAB për Kontabilistë dhe Auditorë të Certifikuar me licencë dhe autorizim të Kaplan Publishing.


alb

978-9951-8950-0-2


Ekonomi--Kontabiliteti financiar

336.657

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës