Dushi, Minir

Sistemet ciklike të transportit - Libri 6 - Prishtinë Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës 1999 - 248 p. ilustr. 24 cm.

A.SH.A.K. Botime të veçanta XXXIII : Seksioni i shkencave të Natyrës; Libri 6

Literatura : [247]-248


Albanian


Shkencë--Mjetet e transportit

629

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës