Siqeca, Shpresë

Arkitektura folklorike e rajonit të Prizrenit në shekujt XVIII - XIX - Prishtinë Akademia e shkencave dhe e arteve të Kosovës Botime të veçanta CXII seksioni i shkencave shoqërore 2011 - 243 p. 24 cm.

Titulli paralel në gjuhën Shqipe dhe Angleze.
Parathënie : f. 5


Bibliografia : f. 241-243


Albanian

9789951615013


Art--Arkitektur

728.1:39

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës