Jakupi, Shefket

Auditim - Prishtinë KGT Prishtinë 2012 - 500 p. 24 cm.

9789951883634


Ekonomi--Kontabilitet, Llogari

657.6

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës