Sfidat e shtetndërtimit dhe e ardhmja e Kosovës kollokuiumi shkencor, 15 qershor2011 - Prishtinë Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës Seksioni i shkencave Shoqërore 2012 - 166 p. 24 cm.

Këshilli redaktues Esat Stavileci, Hivzi islami, Pajazit Nushi.


Albanian

9789951615051


Letërsi Shqipe--Monografi

323.1

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës