Podrimja, Ali

Vepra Works - Prishtinë Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë 2013 - 9 libra 22 cm

Shënim i redaksisë : f. 177-179 (v.1)
Biografia : f. 181 (v.1)
Kopertina me mbështjellëse

Bibliografia : f. 182-190 (v.1)

Contents: Libri 1. Thirrje(1961) ; Thirrje(1973) ; Shamia e përshëndetjeve -- Libri 2. Dhimbë e bukur(1967) ; Sampo ; Dhimbë e bukur(1973) -- Libri 3. Hija e tokës ; Torzo ; Credo ; Folja -- Libri 4. Lum Lumi ; Fund i gëzuar ; Zari -- Libri 5. Në bisht të sorrës ; Buzëqeshje në kafaz ; Ishulli Albania ; Pikë e zezë në blu -- Libri 6. Litari i ankthit : poezi ezgjedhur / përgatitur nga Bashkim Kuçuku -- Libri 7. Loja nën diell: tregime ; Burgu i hapur ; Harakiri : (ese, shënime nga esnafi dhe një miniroman) -- Libri 8. Tkurrja e atdheut ; (ese dhe të paharruarat) ; Libri që nuk mbyllet : (ese, shënime nga esnafi krijues) -- Libri 9. Dielli i zi : (ese, shënime nga esnafi krijues) ; Ëndrra kallëzohet në mëngjes.


Albanian

9789951615143 9789951615150 (vëll. 1) 9789951615167 (vëll. 2) 9789951615174 (vëll. 3) 9789951615181 (vëll. 4) 9789951615198 (vëll. 5) 9789951615204 (vëll. 6) 9789951615211 (vëll. 7) 9789951615228 (vëll. 8) 9789951615235 (vëll. 9)


Letërsi Shqipe--Poezi, Ese, Tregime dhe novela Shqip, Shkrime, korrespondenca për shtypin

821.18-1 821.18-32 821.18-4 821.18-92

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës