Konventat e Gjenevës të 12 Gushtit 1949 dhe protokollet shtesë - Prishtinë Komiteti ndërkombëtar i Kryqit të kuq - 392 p. 21 cm.


Law--Konventa

341.33

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës