A dictionary of Law - Seventh Edition - Oxford Oxford University Press 2009 - 602 p. 20 cm.

Edited by Jonathan Law & Elizabeth A. Martin.

Contents: v p.
Preface: vi p.
Credits: vii p.
A Dictionary of Law: 1 p.
Appendices: Abbreviations: 599 p.
Appendices: Online Legal Resources: 601 p.
Writing and Citation Guide: centre section (following p.270)


English

978019669868


Fjalorë--Fjalorë English-Law

81'811.111 : 340

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës